Doel

Ons doel is kansarme kinderen rondom Mahoko de kans te bieden naar school te gaan, zoals bedoeld is in het tweede millenniumdoel: “in het jaar 2015 alle kinderen naar school”. Afgesproken is klein te beginnen en het aantal kinderen bij succes uit te breiden.

Om deze hoofddoelstelling te behalen, zal ook in de eerste basisbehoeften moeten worden voorzien. Hierbij moet worden gedacht aan financiële ondersteuning van de (pleeg) ouders zodat kinderen onderdak, voedsel en kleding hebben, de basisbehoeften om naar school te kunnen gaan. Ook ondersteunen we hen bij de aanschaf van schoolspullen en het schooluniform.

Deze ondersteuning duurt voort tot het kind zijn school heeft afgerond. Bij tussentijdse evaluaties wordt de samenwerking met de lokale organisaties bekeken. Indien de samenwerking voorspoedig verloopt en onze financiële middelen toereikend zijn, kan besloten worden meer kinderen naar school te laten gaan.